கனடா ஏன் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் மக்களை வரவேற்க உள்ளது?

Read More...

കാനഡ അടുത്ത മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തോളം കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. കാരണമറിയണ്ടേ?

Read More...