Pharmacology

കാനഡയിലെ ഫാർമക്കോളജി കോഴ്‌സുകൾ

ഫാർമക്കോളജി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലെ മരുന്നുകളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഫാർമക്കോളജി. മരുന്നുകളുടെ ശാസ്ത്രവും അവയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളും ഫാർമക്കോളജിയിലെ പഠനവിഷയങ്ങളാണ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാവാം, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ…

Read More...

Pharmacology

कनाडा में फार्माकोलॉजी कार्यक्रम कर एक शानदार करीयर की रचना करें!

औषध विज्ञान की एक शाखा फार्माकोलॉजी कहलाती है। यह दवा के विज्ञान और गुणों का अतिक्रमण किसी भी रोग के…

Read More...

केनाडा में विज्वल एफफ़ेक्ट्स और एनीमेशन का अध्ययन करें

फिल्म निर्माण में एक लाइव-एक्शन शॉट में ग्राफिकल इमेजरी बनाने की प्रक्रिया को विज्वल एफफ़ेक्ट्स (VFX) और एनीमेशन कहा जाता…

Read More...

Sports Administrator

केनाडा में खेल की शिक्षा आपको एक स्पोर्ट्स एड्मिनिस्ट्रेटर बना सकती है।

rखेल प्रशासन या स्पोर्ट्स एड्मिनिस्ट्रेटर किससी भी खेल से जुड़ी शासी निकाय को चलाती है। खेल या एथलेटिक संगठन में…

Read More...

Plant Genetics

प्लांट जेनेटिक्स का अध्ययन करने के इच्छुक है? केनाडा के लिए आज ही उड़ान भरें!

विशेष रूप से पौधों में आनुवंशिक भिन्नता, जीन और आनुवंशिकता से संबंधित अध्ययन को प्लांट जेनेटिक्स कहा जाता है। इस…

Read More...

Plant Genetics

സസ്യജനിതകശാസ്ത്രം പഠിക്കണോ? കാനഡയിലേക്ക് പറക്കാം

സസ്യജനിതകശാസ്ത്രം സസ്യങ്ങളുടെ ജീനുകൾ, ജനിതകവ്യതിയാനം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് സസ്യജനിതകശാസ്ത്രം അഥവാ പ്ലാൻറ് ജെനിറ്റിക്സ്. സസ്യശാസ്ത്രം അഥവാ ബോട്ടണിയിലും ജീവശാസ്ത്രം അഥവാ ബയോളജിയിലും വേരുകളുള്ള ഈ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് മറ്റുപല…

Read More...

Production Design & Develpment

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ്മെൻറ് കോഴ്‌സുകൾ കാനഡയിൽ

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ  ഏതൊരു നിർമ്മാണവ്യവസായത്തിലും, നിർമ്മിക്കുന്നത് സോഫ്ട്‍വെയറോ ഹാഡ്‌വെയറോ യന്ത്രമോ  മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണമോ ആകട്ടെ, ഉൽപ്പന്നം ആദ്യം രൂപകൽപന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻറെ സ്വഭാവവും പ്രത്യേകതകളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്…

Read More...

Advanced Law Enforcement and Investigation Program

അത്യാധുനിക നിയമപാലന, കുറ്റാന്വേഷണ കോഴ്‌സുകൾ കാനഡയിൽ

നിയമപാലനം ഒരു നിയമത്തെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും സർക്കാരിൻറെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും സമൂഹത്തിനെതിരെ ക്ഷമിക്കുവാനാകാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ച്, തടഞ്ഞ്, ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമൂഹത്തിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു…

Read More...

Emergency Management

പ്രൊഫഷണൽ എമർജൻസി മാനേജ്‌മെൻറ് കോഴ്‌സുകൾ കാനഡയിൽ

എമർജൻസി മാനേജ്‌മെൻറ്  അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, പ്രതികരണം, ആഘാതലഘൂകരണം, ഗുണപ്പെടൽ എന്നീ വിവിധ വശങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ, ആളുകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എമർജൻസി മാനേജ്‌മെൻറ് എന്നുപറയുന്നത്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ…

Read More...