Beauty Culture and Cosmetology courses

കാനഡയിൽ കോസ്‌മെറ്റോളജി പഠിക്കാം

കോസ്‌മെറ്റോളജി ബ്യുട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ താത്വിക-പ്രായോഗികവശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് കോസ്‌മെറ്റോളജി. കേശാലങ്കാരം, സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ, ചർമ്മസംരക്ഷണം, മാനിക്യൂർ, പെഡിക്യൂർ, അനാവശ്യരോമങ്ങൾ സ്ഥിരമായും താൽക്കാലികമായും  നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങൾ,  വാക്സിങ്, ഷുഗറിങ് എന്നിവയെല്ലാം …

Read More...

Geology Course in Canada for international

केनाडा में भूविज्ञान का अध्ययन करने का सुनहरा अवसर!

पृथ्वी, उसके गुणों, सामग्रियों, उनकी संरचनाओं और क्रियाओं के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। यह पृथ्वी और इसकी संरचना…

Read More...

Microbiology Hindi

कनाडा में माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करे!

बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल, पुरातन और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यह एक शोध-आधारित…

Read More...

neuroscience malayalam

കാനഡയിൽ ന്യൂറോസയൻസ് പഠിക്കാം

നാഡീവ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയപഠനമാണ് ന്യൂറോസയൻസ്. അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി, സൈറ്റോളജി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ്, സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിൻറെ ഒരു വിവിധോന്മുഖശാഖയാണിത്. നാഡീകോശങ്ങളായ ന്യൂറോണുകളെയും…

Read More...

Interior Design course in canada international

കാനഡയിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാം

ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിൻറെയും അകത്തളങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരവും ആരോഗ്യകരവും പ്രസന്നവുമാക്കുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു താമസസ്ഥലത്തിന്റെയോ, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയോ, പൊതുസ്ഥലത്തിൻറെയോ മനുഷ്യർ പെരുമാറുന്ന…

Read More...

Geology Kerala canada

കാനഡയിൽ ജിയോളജി പഠിക്കാം

ഭൂമി, അതിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, അതിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ ഘടനകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജിയോളജി. ഭൂമിയിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും പാറകൾ, ധാതുക്കൾ, …

Read More...

forensic identification course in canada

अंतर्राष्ट्रीय छात्र के लिए कनाडा में फोरेंसिक पहचान के पाठ्यक्रम

फोरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग अपराध स्थल या दुर्घटना के स्थान पर पाये गए किसी साक्ष्य से विशिष्ट वस्तुओं…

Read More...

Interior design Courses in Canada for International

कनाडा में इंटीरियर डिज़ाइन क्षेत्र में अपनी शिक्षा को बढ़ावा दें।

स्वस्थ और सुखद वातावरण प्राप्त करने हेतु किसी भी इमारत के आंतरिक भाग को बढ़ाने की कला और विज्ञान को…

Read More...

Interior Design Courses in Canada Tamil Jan 04

கனடாவில் சர்வதேச மாணவர்களுக்கான உட்புற வடிவமைப்பு படிப்புகள்!

உட்புற வடிவமைப்பு எந்தவொரு கட்டிடத்தின் உட்புற பகுதியையும் இனிமையான சூழலை அடைவதற்காகக்  கலை கலைநயத்துடன் வடிவமைப்பது உட்புற வடிவமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு இடத்தின் (அது வாழும்…

Read More...

Microbiology courses in Canada

കാനഡയിൽ മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കാം

മൈക്രോബയോളജി    ബാക്റ്റിരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ്, ആൽഗെ, പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങിയ  സൂക്ഷ്മജീവികളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോബയോളജി. ഗവേഷണാധിഷ്ഠിതമായ ഈ പഠനശാഖയിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി, സെൽ ബയോളജി, ഫിസിയോളജി, പരിണാമം, പരിസ്ഥിതി, വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി…

Read More...