റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്‌സുമാർക്ക് കാനഡയിൽ കുടിയേറാൻ അവസരം

കാനഡയിൽ വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനായി കൂടുതൽ നഴ്‌സുമാരെ കാനഡയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്മാർക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ…

Read More...

Financial

वित्तीय और निवेश विश्लेषकों के लिए केनाडा मे नौकरी के अनेक अवसर!

वृद्ध जनसांख्यिकी और कम जन्म दर की अपनी समस्या को दूर करने के लिए केनाडा इस साल के अंत तक…

Read More...

केनाडा में डेटा विश्लेषक बनने का एक शानदार अवसर!

केनाडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट जैसे विशेषज्ञों के लिए एक उभरता हुआ नोकरी का केंद्र…

Read More...

റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്‌സുമാർക്ക് കാനഡയിൽ കുടിയേറാൻ അവസരം

കാനഡയിൽ വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനായി കൂടുതൽ നഴ്‌സുമാരെ കാനഡയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്മാർക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ…

Read More...

Manitoba PNP Tamil Blog

மனிடோபாவில் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது!

மனிடோபா மாகாண நியமனத் திட்டம் (எம்.பி.என்.பி) என்பது மாகாண வாரியாக விண்ணப்பிக்க உதவும் மாகாண விண்ணப்பதாரர் திட்டமாகும். 1998 ஆம் ஆண்டில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஒரு…

Read More...

Manitoba PNP Hindi

अपने आशाजनक भविष्य के लिए मैनिटोबा चुने !

मैनिटोबा प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम (MPNP) उन आकांक्षित आप्रवासियों के लिए उपयुक्त है जो कनाडा में एक नए जीवन का सपना…

Read More...

Manitoba PNP Canada Migration

മാനിറ്റോബയിൽ ഒരു മനോഹര ഭാവി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

കാനഡയിൽ ഒരു പുതുജീവിതം സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രാദേശിക കുടിയേറ്റപദ്ധതിയാണ് മാനിറ്റോബ പ്രൊവിൻഷ്യൻ നോമിനീ പ്രോഗ്രാം. 1998ൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ…

Read More...