നിങ്ങള്‍ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണോ? കാനഡയിലെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ

കാനഡയില്‍ അനേകം സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളുമുള്ള ഒരു തൊഴില്‍മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്. അതിവേഗം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത് കൃഷി, ഊര്‍ജ്ജം, ഐടി, ടൂറിസം…

Read More

Nursing jobs in Canada

அங்கீகரிக்கப்பட்ட செவிலியர் பிரிவில் நீங்கள் கனடாவிற்குக் குடிபெயரெலாம்!

கனடாவில் வயதானோரின் எண்ணிக்கை, மருத்துவ நிபுணர்களுக்கான தேவையை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு மருத்துவ சேவை வழங்கும் செவிலியர்கள் அதிகம் தேவைப் படுகின்றனர். அதிகரித்து வரும் இத்தேவை, கனடாவில்…

Read More

IT jobs in Canada

கனடா IT நிபுணர்கள் குடியேற சிறந்த இடமாகும்

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் குடியேற கனடா சிறந்த நாடு என்று பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு கூறுகிறது. அதிக…

Read More

Engineering jobs in Canada

கனடாவில் பொறியியலாளர்களுக்கான குடிபெயரும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம்!

வணக்கம்! என்ஜினீர்ஸ் கனடா வெளியிட்டுள்ள 2025 அறிக்கைக்கான கணிப்புகளின்படி, ஓய்வு பெரும் பொறியாளர்கள் மிகுந்த அளவில் உள்ளதால் ஆள்வளப் பற்றாக்குறையைக் கனடா எதிர்கொள்ளும் என்றெதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2025 க்குள்…

Read More