റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്‌സുമാർക്ക് കാനഡയിൽ കുടിയേറാൻ അവസരം

കാനഡയിൽ വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനായി കൂടുതൽ നഴ്‌സുമാരെ കാനഡയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്മാർക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ…

Read More...

केनाडा में इंजीनियरों के लिए एक सफल करियर की खोज़ 

केनाडा में “इंजीनियरिंग लेबर मार्केट: इंजीनियर्स केनाडा द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट” के अनुमानों से पता चलता है कि केनाडा सेवानिवृत्त…

Read More...

Financial

वित्तीय और निवेश विश्लेषकों के लिए केनाडा मे नौकरी के अनेक अवसर!

वृद्ध जनसांख्यिकी और कम जन्म दर की अपनी समस्या को दूर करने के लिए केनाडा इस साल के अंत तक…

Read More...

केनाडा में डेटा विश्लेषक बनने का एक शानदार अवसर!

केनाडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट जैसे विशेषज्ञों के लिए एक उभरता हुआ नोकरी का केंद्र…

Read More...

റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്‌സുമാർക്ക് കാനഡയിൽ കുടിയേറാൻ അവസരം

കാനഡയിൽ വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനായി കൂടുതൽ നഴ്‌സുമാരെ കാനഡയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ റെജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്മാർക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ…

Read More...