നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടെറിറ്ററീസിൽ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാം

കാനഡയുടെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള വിസ്തൃതിയേറിയ ഒരു ടെറിട്ടറി അഥവാ ഭരണപ്രദേശമാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടെറിറ്ററീസ്.  വളരെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം യെല്ലോനൈഫ്(Yellowknife) ആണ്. സുന്ദരമായ മഞ്ഞുകാലവും…

Read More...

न्यू ब्रंसविक में जीवन की नई शुरुआत करें!

न्यू ब्रंसविक को एक आकर्षक आव्रजन गंतव्य उसके सुंदर परिदृश्य और नए प्रवासियों के प्रति स्वागत भाव बनाते हैं। प्रांत…

Read More...